Polityka prywatności 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Studio Języków Obcych Agnieszka Wiśniowiecka

ul. Pionierów 13/9

75 – 334 Koszalin

NIP 8542303853

W celu uzyskania wszelkich informacji związanymi z nadzorem nad Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej pod adresem info@studioamarillo.edu.pl
.

2. Gromadzone dane

Gromadzone i przetwarzane zostają następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko

– adres mailowy

– numer telefonu

– adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny

– numer PESEL

– nazwa firmy, z którą jesteś powiązany oraz stanowisko, które obejmujesz

– udział w zajęciach indywidualnych lub kursach

– treść korespondencji związanej ze świadczonymi usługami

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych usług.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodne z profilem działalności przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

– wykonanie umowy między Administratorem a Użytkownikiem

– świadczenie usług na rzecz Użytkowników

– dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników

– dokonywanie wyceny usługi

– analizowanie i doskonalenie usług

– zapewnienie bezpieczeństwa usług

– pomiary statystyczne

– marketing produktów i usług

4. Pliki cookies

W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu:

a) świadczenia usług

b) zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników

c) dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji Użytkowników

d) realizacji ankiet

e) tworzenia statystyk

f) prezentacji zindywidualizowanych reklam

g) kontroli procesów i wydajność korzystania ze strony internetowej

Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika ani w zainstalowanym oprogramowaniu.

5. Zabezpieczenie danych

Studio Języków Obcych Agnieszka Wiśniowiecka zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Uprawnienia Użytkownika

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w wypadku prośby o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności.

7. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Przewiń do góry